• KENO10 - nástroj, ktorý kontroluje, či bol nový update umiestnený na stránke KENO10, stiahne najnovšie dáta, aktualizuje databázu, vykreslí tabuľku za posledné obdobie, vypočíta najviac/najmenej krát vyžrebované čísla v danom týždni, mesiaci, roku
 • EXCEL->PPT – nástroj, ktorý pripraví powerpoint prezentáciu z templatu kopírovaním dát/grafov/tabuliek z excelovského reportu
 • EXCEL->WORD – nástroj, ktorý pripraví word *.docx protokol z templatu kopírovaním dát/grafov/tabuliek z excelovského reportu
 • Draft Mails Application - aplikácia na vytváranie a ukladanie hromadných Rozpísaných emailových správ z templatu a dosadzovanie rôznych dát
 • Multiple Automated Enter Forms - aplikácia, ktorá vkladá hromadné dáta do formulára na WEBE
 • Top finder – nástroj, ktorý updatuje databázu v exceli z WEBU a zaradzuje dáta podľa konkrétnych zadaných hodnôt
 • Free Space Notification – aplikácia zisťuje voľne miesto na disku/servri (dynamicky zvolená používateľom) a notifikuje používateľa emailom a SMS ak je malo miesta na disku.
 • ALERTER – aplikácia pre viacerých používateľov, ktorá automaticky posiela log súbory priamo z ich počítača na server zoradené podľa dátumu, zároveň sa vytvára real-time graf stiahnutých logov
 • Bulk Counting – Spočítava konkrétne dáta cez SQL Query na servri a zapisuje výsledky do tabuľky
 • XFinder – jednoduchý nástroj na hľadanie a zaradzovanie dát
 • MAGiK – poloautomaticky nástroj na distribúciu požiadaviek hromadnými emailami, logy, historické dáta, predchádza duplikátnym požiadavkám, real-time sledovanie a priradzovanie požiadaviek používateľom s automatickou zálohou databázy.
 • Mouse click tracker – sleduje počet clickov myšky - aplikácia beží na pozadí
 • Dynamical Random Code Generator – dynamický generátor náhodných čísel/kódu
 • Shiftplan - aplikácia na plánovanie šícht/zmien a manažovanie ľudí
 • SOPRAT – jednoduchý nástroj na sledovanie a ukladanie požiadaviek
 • Find a ticket – jednoduchý javascript nástroj na vyhľadávanie požiadaviek

 

RECENZIE:


  Svetozar Batoev, Bulharsko

 

REPUTACIA:


odkaz: http://www.freelancer.com/u/miloskrizan.html?ttref=HireMe_Search

 

Copyright © 2024 MKWEB. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.